ขั้นตอนพิธีแต่งงานแบบไทย

ขั้นตอนพิธีแต่งงานแบบไทย

ขั้นตอนพิธีแต่งงานแบบไทย


   คู่บ่าว-สาว ที่จะเข้าสู่ประตูวิวาห์ จะได้รับการดำเนินพิธีการช่วงเช้าอย่างถูกต้องตามประเพณี โดยคำแนะนำจากนายพิธีผู้เชี่ยวชาญตลอดพิธีการ ทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ(งบไม่บานปลาย) สิ่งที่จะได้รับจากแพ็คเกจนี้มี

     1. จัดเตรียมงานพิธีสงฆ์ ทางเราเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีให้ทุกอย่าง ประกอบด้วย
         * ชุดโต๊ะหมู่บูชาพระครบชุด 
         * อาสนะพระสงฆ์ 9 รูป
         * ที่กรวดน้ำ 2 ชุด
         * บาตรน้ำมนต์ 1 ชุด
         * สายสินธ์
         * ธูป-เทียน
         * แจกันดอกไม้พร้อมดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่
         * เครื่องไทยธรรม 
ดอกไม้ ธูป-เทียน ถวายพระพุทธและพระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด         
         * อุปกรณ์ตักบาตรสำหรับคู่บ่าว-สาว พร้อมอาหารตักบาตรตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
         * อาหารถวายพระพุทธและพระสงฆ์ 10 ชุด
         * ชุดเครื่องสังฆทาน 9 ชุด
         * กระโถน
   
     2. จัดเตรียมพิธีแห่ขันหมาก ทางเราเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีให้ทุกอย่าง ประกอบด้วย
         2.1 ขันหมากเอก ประกอบด้วย
            * พานขันหมากเอก 1 พาน
            * พานสินสอดเงิน สินสอดทอง
            * พานเครื่องทองหมั้น
            * พานเชิญขันหมาก(สำหรับเจ้าสาว)
            * พานธูปเทียนแพ
         2.2 ขันหมากโท ประกอบด้วยสิ่งของ 15 อย่าง ประกอบด้วย
            * ต้นกล้วย 2 ต้น
            * ต้นอ้อย 2 ต้น
            * กล้วย 2 ถาด
            * มะพร้าวอ่อน 2 ถาด
            * ส้ม 2 ถาด
            * วุ้นเส้น 2 ถาด
            * ไก่ต้ม 2 ถาด
            * หมูนอนตอง 2 ถาด
            * ขนมเครื่องทอง 2 ถาด
            * ขนมจันอับ 2 ถาด
            * ข้าวต้มมัด 2 ถาด
            * ขนมเปี๊ยะ 2 ถาด
            * ขนมโก๋รูปปลา 2 ถาด
            * เหล้าขาว 2 ขวด
            * ผ้าขาว 1 พับ

     3. จัดเตรียมพิธีสู่ขอ และพิธีหมั้น  ทางเราเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีให้ทุกอย่าง ประกอบด้วย
         * จัดพิธีสวมแหวนหมั้น
         * ผ้าปูเรียงนับสินสอด
         * ผ้าห่อสินสอด
         * ดอกไม้โรย
         * ใบทอง ใบเงิน และใบนาค

     4. จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (หลั่งน้ำสังข์) ทางเราเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีให้ทุกอย่าง ประกอบด้วย
         * ชุดตั่งหลั่งน้ำสังข์ครบชุด
         * พานรองน้ำสังข์ 1 คู่
         * หอยสังข์ 2 ชิ้น พร้อมพานรอง
         * ด้ายมงคลแฝด
         * แป้งเจิม
         * พวงมาลัยคู่บ่าว-สาว 1 คู่
         * ดอกไม้ประดับซ้ายและขวา
         * พรมรองพื้น หรือ หญ้าเทียม
         * ตกแต่งแบ็คดร็อปจุดรดน้ำสังข์ตามธีมสี
         * ป้ายชื่อคู่บ่าว-สาว

     5. พิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ ทางเราเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีให้ทุกอย่าง ประกอบด้วย
         * พรมรองพื้น
         * หมอนสำหรับรองรับไหว้
         * โซฟา
         * พานใส่ของรับไหว้

     6. นายพิธีในการดำเนินการพิธี เราจัดนายพิธีที่มากประสบการณ์ เพื่อแนะนำ คู่บ่าว-สาว อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจนเสร็จพิธี 

     7. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมด
         * โต๊ะพร้อมผ้าคลุมโต๊ะ
         * เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้
         * ชุดเครื่องเสียงพร้อมพนักงานควบคุม

     8. จัดตกแต่งสถานที่ สถานที่จะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามทั้งด้านนอก และด้านในอาคาร
         * จุดพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ตามธีมที่คู่บ่าว-สาว ต้องการ
         * จุดทำพิธีสู่ขอ หมั้น และรับไหว้ (รวม 1 จุด)
         * กระถางโรมันจัดดอกไม้ซ้ายขวา ตั่งหลั่งน้ำสังข์

     9. จัดเตรียมอาหารเช้า
         * ชา กาแฟ โอวัลติน และเบเกอรี่่ สำหรับแขก 50 ท่าน พร้อมพนักงานดูแลและบริการ (กรณีแขกเกิน 50 ท่าน คิดส่วนเกินท่านละ 50 บาท)

     10. หลังเสร็จพิธีในช่วงเช้า ทางเรามีอาหารเพื่อรองรับแขกที่มาร่วมงานจำนวน 50 ท่าน ฟรี ในรูปแบบของบุพเฟต์ พร้อมเครื่องดื่ม (ยกเว้นโซดา)
          กรณีเกิน 50 ท่าน  เพิ่มท่านละ 300 บาท (เฉพาะท่านที่จัดงานเช้า-เย็นเท่านั้น)


               หมายเหตุุ สิ่งที่ไม่รวมในแพ็คเกจข้างต้น (พิธีเช้าเจ้าภาพเตรียมมาเองเฉพาะ 2 อย่างนี้เท่านั้น)

               1. ของรับไหว้ผู้ใหญ่

               2. ซองปัจจัยพระ 9 ซอง (ซองละไม่ต่ำกว่า 300 บาท) 

              

view